THÔNG TIN
Cặp số 9 - 9 có tổng cộng 63 cầu.
 
Xổ số MB
Ngày 13/10/2014
Đặc Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 4 1358 - 04771 - 27931 - 20989
Giải tư 9327 - 9982 - 8574 - 3865
Giải năm 9452 - 2826 - 4220 - 1675 - 3509 - 0381
Giải sáu 219 - 757 - 408
Giải bảy 73 - 00 - 56 - 63
Đầu/ Đuôi
0: 089
1: 9
2: 067
3: 1
4:
5: 6728
6: 35
7: 3541
8: 129
9:
Xổ số MB
Ngày 14/10/2014
Đặc Biệt 96312
Giải nhất 54330
Giải nhì 80213
Giải ba 6 3972
Giải tư 51793
Giải năm 90316
Giải sáu 01716
Giải bảy 36494
Đầu/ Đuôi
0:
1: 0936632
2: 9
3: 20
4:
5: 1058
6: 593
7: 6702
8: 162
9: 143
Xổ số MB
Ngày 15/10/2014
Đặc Biệt 28583
Giải nhất 11423
Giải nhì 38511
Giải ba 8 3146
Giải tư 90428
Giải năm 26436
Giải sáu 53663
Giải bảy 33201
Đầu/ Đuôi
0: 391
1: 291
2: 1583
3: 386
4: 9876
5: 42
6: 63
7: 147
8: 53
9: 5
Xổ số MB
Ngày 16/10/2014
Đặc Biệt 89055
Giải nhất 83371
Giải nhì 41667
Giải ba 2 1161
Giải tư 48225
Giải năm 67029
Giải sáu 52803
Giải bảy 23021
Đầu/ Đuôi
0: 343
1:
2: 4195
3: 09
4: 9175
5: 05
6: 308317
7: 51
8: 698
9: 0
Xổ số MB
Ngày 17/10/2014
Đặc Biệt 96621
Giải nhất 83521
Giải nhì 95651
Giải ba 8 2891
Giải tư 49208
Giải năm 31615
Giải sáu 88167
Giải bảy 61916
Đầu/ Đuôi
0: 4368
1: 3965
2: 6111
3: 8
4: 0
5: 521
6: 717
7: 2
8: 234
9: 791
Xổ số MB
Ngày 19/10/2014
Đặc Biệt 84860
Giải nhất 45768
Giải nhì 28264
Giải ba 8 5850
Giải tư 92184
Giải năm 76416
Giải sáu 90058
Giải bảy 74453
Đầu/ Đuôi
0: 07
1: 636
2: 50
3: 252
4: 999
5: 5380
6: 4684480
7:
8: 14
9: 7
Xổ số MB
Ngày 20/10/2014
Đặc Biệt 81372
Giải nhất 97653
Giải nhì 20776
Giải ba 3 9112
Giải tư 55508
Giải năm 23736
Giải sáu 28293
Giải bảy 57849
Đầu/ Đuôi
0: 5688
1: 0162
2:
3: 036
4: 7849
5: 53
6: 1
7: 5462
8: 4
9: 8903